KALİTE VE ÇEVRE

Çevre ve Doğal Kaynaklarımızı korumak adına;


  • Atık yönetimi programına ve kurallarına uyularak atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla kendi aralarında sınıflandırılması,
  • Ayrılan atıkların ilgili mevzuatlara uygun olarak bertaraf edilmesi,
  • Tüm çalışanlarımıza bu konuda gerekli eğitimleri vererek sistemin tam ve eksiksiz ilerlemesini sağlamak,
  • Çevre bilincine katkıda bulunmak,


FARMAMAG A.Ş. 'nin çevre koruma politikasıdır.